måndag 25 december 2017

Lite om "old norse" och Vikings !

I makens släkts ägo finns en släktlängd som går ända ner till 1000-talet typ och som förmodligen är delvis felaktig. Chansen är större att den är fel någonstans än att den är rätt helt enkelt.

Men, strunt i det, jag är inte historiker, och jag gillar historier och språk. Så därför ska jag gräva lite i de äldsta namnen som makens morfar skulle vara släkt med.

Namnen är nu inte så imponerande i praktiken - om man räknar med typ 3 generationer per århundrade så har vi 30 generationer när vi är nere på 1000-talet. Ungefär så här skulle det bli utan anförluster:

1900-tal  8 förfäder i äldsta generationen
1800-tal 64 förfäder i äldsta generationen
1700-tal 512 förfäder i äldsta generationen (nu avrundar jag till 500)
1600-tal 4000 förfäder
1500-tal 32000
1400-tal 256000 förfäder
1300-tal 2 miljoner (avrundar till miljoner)
1200-tal 16 miljoner
1100-tal 128 miljoner
1000-tal 1 miljard (vilket borde vara mer än hela jordens befolkning vid den tidpunkten)

Så, chansen att man är släkt md någon kung någongång är enormt stor.

Över till VIKINGS !

Serien handlar om Ragnar Lodbrok och hans söner. Och - maken skulle alltså vara ättling till Ragnar Lodbrok och därefter hans son Björn Järnsida samt även Harald Blåtand ... men man får nog ta det med en nypa salt även om det är kul att tänka på när man kollar in serien.

Om vikingnamn som man kan lära sig mer om av Jackson Crawford som har en rolig serie om "old norse" alltså det vikingatida språken i Skandinavien. Han är forskare och har en språkvetenskaplig ingång på det hela. Och här följer diverse släktnamn och "VIKINGS" huller om buller. (Jag har också anlitat sidan https://svenskanamn.alltforforaldrar.se/soknamn för namnens betydelse

Ragn-ar - den första delen handlar om gudarna som regenter - den andra delen
Lod-brok betyder "lurviga byxor" och är ett smeknamn.

Björn är ovanligt i och med att det inte är sammansatt av två delar. Vanligt var hur som helst att  använda ord för rovdjur som namn även om det även är vanligt med ordet "svan" som förled i förnamnet (det har jag dock inte stött på någon som heter i min släktforskning).

Järnsida var också ett smeknamn. Hans normala efternamn var "Ragnar-son" för det var så man bildade namn redan på vikingatiden.

Har-ald - Har betyder armé - och ungefär härförare
Blåtand - smeknamn
Hårfager - smeknamn

Tor användes sällan ensamt bland vikingarna utan hellre i sammansättningar som:

Tor-sten (efterledet betyder "sten" förstås)
Tor-björn (efterledet betyder björn)

Gunnar - betyder strid och efterledet krigare

Ö-sten - skulle nog ha varit Ey- i början på vikingatiden - betyder - lycka/framgång (efterledet "sten")

Erik - gissar att det betyder lycka-och rik som i Ulrika.

Kjell - kommer från namnet Kettil och tog över efter det.

Knut - betyder knut

Nanna - betyder egenskapen djärv

Sig-urd - början betyder seger och efterledet kommer från ord för väktare

Ing-rid - Ing - gammalt ord för guden Frö. Efterledet påstås ha varit "frid" från början - betyder vacker-älskad.
Ing-el - senare delen av namnet betyder härskare. Särskilt bevarat i Dalarna.
Ivar egentligen samma namn som Ing-var - betyder Ings skyddare
Ing-eborg - under Ings beskydd

Siv - betyder brud eller hustru

Ul-rika - Ull - guden Ull - Senare delen arvegods och mäktig.

Es-björn förledet betyder "as" - gud - och efterledet - björn

Idun -fruktbarhetsgudinna - att förnya naturen

Olof - förfader eller ättling

Göta - kvinnlig variant av Göte - götisk kvinna (därmed)

Aslög - - lovad åt gudarna (as - i förledet)
Astrid - bildat av "gud" och "skön"

Alfhild - sammansatt av "alv" och "strid"

Kettil - Kittel eller hjälm

Karl - betyder helt enkelt man

Aud - betyder rik och var en dis eller svanmö.


PC Kjellbergs gravsten som är skadad - samt hela släkten

Länk här https://norrabegravningsplatsen.se/sten-nr-264-petter-kson-kjellberg/


Här är en bild av honom på gravstenenOch här är en plåt över hela hans stora familj
Gravstenar

När man letar vet man inte vad man ska finna och det är det som är kul med släktforskning. På Norra begravningsplatsen i Stockholm finns i alla fall en ståtlig gravsten med ett porträtt av Richard Öhnell, seglaren, bekostad av seglarvänner.

https://norrabegravningsplatsen.se/sten-nr-222-richard-ohnell/

(Jag ska se om det finns mer intressant info om gravstenar där).

Kompletterar släktträd

Nu har jag kompletterat i släktträden på ftDNA så att det går att se hur folk som jag vet hur vi är länkade till är länkade till oss. Jag får väl fortsätta försöka få till det efter hand.

I somras fotade jag lite släktutredningar på landet och nu ska jag försöka pilla till så att det ser rätt ut i MyHeritage trädet. Och sen tänkte jag greja med de mer fantasifulla släktlinjerna ner till Harald Blåtand och gänget som Harald Ö (eller möjligen hans far) fick sig utredda.

måndag 30 oktober 2017

Rukka Raukka som turist (från Ture Erikssons pärmar)

Mina världens karta
ä ingen jordens glob
Bara lilla blade
lilla bit den kalla nord
Till den Nattavaara
som ä min utlandsgräns
allting därom söder
utland ä för mig
En gången då jags ledi
jags tänka si den värld
Jags gådde Kalixvägen
jags Hakkas gå förbi
där jags förut vari
denna byn jags sitt
Jags gådde då i Skröven
stanna där en natt
gådde Kautuvaara
titta denna trakt
På vägen till den Pålkem
Flakabergi hälsa på
inte Lainijärvi
den by i sidan låg
Inte Lakaräski
där dom tågen ha
men ti Härkävuoma
dit polkovägen gå
den jags börja vandra
komma dit också
Så till Nattavaara
som ä min utlandsgräns
å ti Rassivaara
den känna jags igen
Därifrån till Rådna
å ti Råneträsk
Jags vara på den vandring
jags vara den turist
Jags bo i skogens kojan
ibland få rum i hus
Jags si Kartojärvi
jags Putsas gå förbi
jags gå Nänäsvaara
där folkor bott förut
Jags si Abborrträski
jags si Rovasvall
å jags vandra stigen
å gå ti Jutsajaur
Jag gå Allavaara
men sedan gå jags hem
jags vari runt i världen
jags ha onda ben
Jags sitt stora världen
den vara ganska stor
jags inte råd å åka
bara gå den gummiskor
Lilla bit bli långa
den bliva ganska dryg
när man bara vandra
me parkasäck den rygg
Jags Pålkem vari söder
Allavaara norr
i Österlande Skröven
i väster Jutsajaur
Så jags skåda världen
komme hem i baks
inte flugmassinen
bara gå på land
Jags gå genom skogen
jags sitt älv å sjö
ju jags vara hemma 
vila det bli skönt

Rukka Raukka

söndag 29 oktober 2017

Den stora gruvstrejken

En av de saker som farfar mest beklagade var att han redan var pensionär när den stora gruvstrejken i malmfälten gick av stapeln. Han hade ju arbetat i gruvan och gått i pension några år tidigare när det verkligen begav sig. Min farfar var radikal, kommunist, och var med och startade ett parti - den nya versionen av Sveriges Kommunistiska Parti, när det begav sig.

Men nu tänkte jag inte berätta om det, utan bara skriva av en text från den stora gruvstrejken, där en av farfars svågrar, Ture Eriksson i Gällivare, var med som en av ledarna.

Här är norsk reportagebild från pärmen där Ture är inklipptOch här från ett tidningsreportage om Ture:
Nedan är en avskrift från 22/12 1969

Till STREJKKAMRATER:

Sent skall vi glömma dessa dagars händelser då vi upptäckt vår enighets styrka - den enighet som vi i vantro vågade tvivla på.

Vi har rest oss alla som en man till kamp för våra gemensamma krav och vi skall inte svikta utan kämpa tills segern är vår.

Kampen kan bli hård men vi är medveten om vad vi har gett oss in i. Vi står dock inte ensam utan kan räkna med både moraliskt och ekonomiskt stöd från många - många människor i detta land och andra länder. Vi har redan fått mottaga så överväldigande många bevis på sympati från alla håll så att vi aldrig för ett ögonblick behöver tvivla på utgången av vår kamp.

Kraven som vi ställer är inte stora. Vi kräver blott människovärde och mänsklig andel av de värden vi har och skapar i vår landsända.

Vi kommer inte mer som tiggare till den rike mannens bord utan nu kommer vi med vår återuppväckta värdighet och ställer krav som vi inte har någon skyldighet att pruta på.

Byråkrater och teknokrater skall inte mer topprida oss utan nu skall vi vara herrar i eget hus och visa vår förmåga att ta både ansvar och makt i det samhälle som vi bygger och bebor.

Vi ser fram mot en ljusare framtid skapad av enighetens styrka.

NU ELLER ALDRIG

Malmbergets Strejkkommitte

Ture Erikssons nedteckning av "Sista brevet från Likavara Frans"

Den här sången har jag hört många gånger men kanske inte precis hela - som den här versionen från Ture (jag tror farmor brukade censurera sista verserna):
Nu lånkt i söter jak sitta inne
tå gåmma jällivara i min minne
Prukäret jak ej klömma gann
Garhakkatåri våj Kanans lann.

Mej månka gåmpis i kalla Norten
nu gansi månka ren likka jorten
från milta ökat nu tåren rann
jak räkna gåmpis så gått jak gann.

Nu kuppe Faker å skojar Erki
Airas Ekholm å Törmän Hejkki
Erkki Ville å Rasputin
tu vet han botte bå Heikki vinn.

Men målar Artå han vara finne
han maken hava av garvat sinne
han trikka rötsprit å politur
å heka balsam å hårdinktur.

Å jalmar Åström å Välivara
te vara bojkar som halvan klara
å Åskar Anper å Isak Pjörn
men lankar Ånke var från Jörn.

Å Jalmar Voåbiå ten lata rakkarn
han para lata å särink stakkan
hon vetta kläter i natt i tak
men Jalmar ölar presis så jak.

Men målar Jonson han klara huskan
om inka penkar de finns i pluskan
han målar tavlor på liten rukk
å dåm han sälja en krona stukk.

Nå johan Söteber han leva hejsan
så hela hemman åki kolifejsa
nu Isaks särink han para kvar
me ten han leka på kamla tar.

Å gehävara han heta Hejki
han proter hava som vara Ålli
de hemma tå inkenstans
iplant få såva hos pikko Frans.

Nykkänen han sälja dvålen
Iplant te po i fatti kårten
en då sommar han fara runt
å po i latan Kröna lunt.

Fors han kå där så trekla vesten
i svarta råkken så lik så brästen
han få sömnen för månka år
och tärför såtan suka får.

Å ho han to vet stora näsa
trikka hemmis som dassen jäsa
polisen söka där gånk på gånk
men allti få de så näsa lånk.

Å poåti kalla han kå bå nasen
iplant han pliva på friar taken
han klappa slikkor i äntan små
sedan slikkorna slanten få.