måndag 30 oktober 2017

Rukka Raukka som turist (från Ture Erikssons pärmar)

Mina världens karta
ä ingen jordens glob
Bara lilla blade
lilla bit den kalla nord
Till den Nattavaara
som ä min utlandsgräns
allting därom söder
utland ä för mig
En gången då jags ledi
jags tänka si den värld
Jags gådde Kalixvägen
jags Hakkas gå förbi
där jags förut vari
denna byn jags sitt
Jags gådde då i Skröven
stanna där en natt
gådde Kautuvaara
titta denna trakt
På vägen till den Pålkem
Flakabergi hälsa på
inte Lainijärvi
den by i sidan låg
Inte Lakaräski
där dom tågen ha
men ti Härkävuoma
dit polkovägen gå
den jags börja vandra
komma dit också
Så till Nattavaara
som ä min utlandsgräns
å ti Rassivaara
den känna jags igen
Därifrån till Rådna
å ti Råneträsk
Jags vara på den vandring
jags vara den turist
Jags bo i skogens kojan
ibland få rum i hus
Jags si Kartojärvi
jags Putsas gå förbi
jags gå Nänäsvaara
där folkor bott förut
Jags si Abborrträski
jags si Rovasvall
å jags vandra stigen
å gå ti Jutsajaur
Jag gå Allavaara
men sedan gå jags hem
jags vari runt i världen
jags ha onda ben
Jags sitt stora världen
den vara ganska stor
jags inte råd å åka
bara gå den gummiskor
Lilla bit bli långa
den bliva ganska dryg
när man bara vandra
me parkasäck den rygg
Jags Pålkem vari söder
Allavaara norr
i Österlande Skröven
i väster Jutsajaur
Så jags skåda världen
komme hem i baks
inte flugmassinen
bara gå på land
Jags gå genom skogen
jags sitt älv å sjö
ju jags vara hemma 
vila det bli skönt

Rukka Raukka

söndag 29 oktober 2017

Den stora gruvstrejken

En av de saker som farfar mest beklagade var att han redan var pensionär när den stora gruvstrejken i malmfälten gick av stapeln. Han hade ju arbetat i gruvan och gått i pension några år tidigare när det verkligen begav sig. Min farfar var radikal, kommunist, och var med och startade ett parti - den nya versionen av Sveriges Kommunistiska Parti, när det begav sig.

Men nu tänkte jag inte berätta om det, utan bara skriva av en text från den stora gruvstrejken, där en av farfars svågrar, Ture Eriksson i Gällivare, var med som en av ledarna.

Här är norsk reportagebild från pärmen där Ture är inklipptOch här från ett tidningsreportage om Ture:
Nedan är en avskrift från 22/12 1969

Till STREJKKAMRATER:

Sent skall vi glömma dessa dagars händelser då vi upptäckt vår enighets styrka - den enighet som vi i vantro vågade tvivla på.

Vi har rest oss alla som en man till kamp för våra gemensamma krav och vi skall inte svikta utan kämpa tills segern är vår.

Kampen kan bli hård men vi är medveten om vad vi har gett oss in i. Vi står dock inte ensam utan kan räkna med både moraliskt och ekonomiskt stöd från många - många människor i detta land och andra länder. Vi har redan fått mottaga så överväldigande många bevis på sympati från alla håll så att vi aldrig för ett ögonblick behöver tvivla på utgången av vår kamp.

Kraven som vi ställer är inte stora. Vi kräver blott människovärde och mänsklig andel av de värden vi har och skapar i vår landsända.

Vi kommer inte mer som tiggare till den rike mannens bord utan nu kommer vi med vår återuppväckta värdighet och ställer krav som vi inte har någon skyldighet att pruta på.

Byråkrater och teknokrater skall inte mer topprida oss utan nu skall vi vara herrar i eget hus och visa vår förmåga att ta både ansvar och makt i det samhälle som vi bygger och bebor.

Vi ser fram mot en ljusare framtid skapad av enighetens styrka.

NU ELLER ALDRIG

Malmbergets Strejkkommitte

Ture Erikssons nedteckning av "Sista brevet från Likavara Frans"

Den här sången har jag hört många gånger men kanske inte precis hela - som den här versionen från Ture (jag tror farmor brukade censurera sista verserna):
Nu lånkt i söter jak sitta inne
tå gåmma jällivara i min minne
Prukäret jak ej klömma gann
Garhakkatåri våj Kanans lann.

Mej månka gåmpis i kalla Norten
nu gansi månka ren likka jorten
från milta ökat nu tåren rann
jak räkna gåmpis så gått jak gann.

Nu kuppe Faker å skojar Erki
Airas Ekholm å Törmän Hejkki
Erkki Ville å Rasputin
tu vet han botte bå Heikki vinn.

Men målar Artå han vara finne
han maken hava av garvat sinne
han trikka rötsprit å politur
å heka balsam å hårdinktur.

Å jalmar Åström å Välivara
te vara bojkar som halvan klara
å Åskar Anper å Isak Pjörn
men lankar Ånke var från Jörn.

Å Jalmar Voåbiå ten lata rakkarn
han para lata å särink stakkan
hon vetta kläter i natt i tak
men Jalmar ölar presis så jak.

Men målar Jonson han klara huskan
om inka penkar de finns i pluskan
han målar tavlor på liten rukk
å dåm han sälja en krona stukk.

Nå johan Söteber han leva hejsan
så hela hemman åki kolifejsa
nu Isaks särink han para kvar
me ten han leka på kamla tar.

Å gehävara han heta Hejki
han proter hava som vara Ålli
de hemma tå inkenstans
iplant få såva hos pikko Frans.

Nykkänen han sälja dvålen
Iplant te po i fatti kårten
en då sommar han fara runt
å po i latan Kröna lunt.

Fors han kå där så trekla vesten
i svarta råkken så lik så brästen
han få sömnen för månka år
och tärför såtan suka får.

Å ho han to vet stora näsa
trikka hemmis som dassen jäsa
polisen söka där gånk på gånk
men allti få de så näsa lånk.

Å poåti kalla han kå bå nasen
iplant han pliva på friar taken
han klappa slikkor i äntan små
sedan slikkorna slanten få.


Ture Eriksson - släktens diktare - två hyllningsdikter.

Ture Eriksson var farmors systers man och levde i Gällivare. Jag har just nu en samling pärmar med allt möjligt han skrivit och jag tänkte skriva av några dikter från Ture.

Den första väljer jag för att området "Sjaunja" som är ett fågelrikt lågfjällsområde som jag själv har vandrat i. Området har namn efter en familj Sjaunja av vilken en är Knut Sjaunja. Och det är till hans 60-års dag (förmodligen på 50-60-talet) som Ture skrev följande:

Längs samma trader och samma stigar
där fädrens rajder förut gått
än i dag syns Knut Sjaunja driva
hjorden upp emot Ritsemjokk

Han är en lappman, en same ättling
han fädrens yrke håller högt
och hans mål och förutsättning
är att hjorden alltid bliver skött

Lappens yrke, att renar vårda
har alltid varit Knut Sjaunjas liv
han måste vara på ständig flyttning
dit där bästa betet för renen finns

Ifrån fjällens vida vidder
ner mot skogar, berg och hed
han om hösten åter drager
längs fädrens gamla flyttningsled

Så renens vandring bestämmer takten
så får han flytta med sina djur
upp till på fjällen det bär om våren
och om hösten åter han kosan styr.

Han hatar björnen, han hatar vargen
och järven är en marodör
men en mauserkula de får i skallen
för Knut så gärna på dem tar död

Ty dessa rovdjur, renar dödar
och lappen stora skador gör
därför Knut med glädje dödar
järv o vargen och nalle bjöd

Så har hans gärning i livet blivit
att om renar hava vård
han lappens yrke trogen blivit
Knut han går i fädrens spår.

Och sen kan jag ju inte låta bli att skriva av dikten till min farfar, Edvin Berglund på 50-årsdagen (1954):

Timmer han huggit uti våra skogar
Och timmer han flottat i mången älv
Åt mången bonde han gått bakom plogen
för arbete varit hans dagliga värv

Jord han har skottat på Jokkmokksvägen
och brutit väg till Tottjingars by
Men nu har han hamnat långt under jorden
där har han knogat, och knogar ännu

För Edvin är mannen som ej kan va stilla
varken i knogat eller hemma i säng
villigt han verkar för sig och de sina
sliter och släpar från morgon till kväll

Fritidsproblemen för honom är lösta
hans fritid är stulen av mången nämnd
Att Norrländskan dynga om honom vill ösa
berör inte Edvin, han inte blir skrämd

För se Vita-Duvan, är det ej skamligt
att människor skall bo i ett så ruckligt hus
kommunen är värden, än mindre försvarligt
närsom på prästvallen bygges så stiliga hus

Norrländskan ylat "han vill dem vräka"
Edvin har sagt "Tacka för det"
och ut på backen han vill dem köra
Edvin har pekat mot prästvallen ned.

Så ondskan makter försöker förvränga
men Edvin han står uppå stadiga ben
Det ljusnar i öster när natten förändras
när dag bryter mörker och solsken oss ger

I visshet om mänskor ur mörkret skall vakna
och gå mot en ljusare framtida värld
berörs inte Edvin av den propaganda
som hyllar de rika och förakta en träl

Därför i dag när han är femtiår fyllda
jag utbringar mitt leve och leve han än
Han som sin åsikt aldrig dagtingat
han som vill verka för väl till var träl.

tisdag 17 oktober 2017

Den tavla jag inte fick - Fanny Brate

Retfullt nog fick jag inte en tavla jag precis bjöd på på Bukowski Market. Det var en tavla av Fanny Brate, av en skogsglänta, men det roliga (ändå) var att jag fick några pusselbitar till i hur allt hänger ihop. Jag har länge haft för mig att Fanny Brate målat ett porträtt av M:s mormor - och så är det nog, men hur sjutton kände de Fanny Brate?

I dag fick jag i alla fall svaret. En tidigare ägare till tavlan var Jakob Billström (stod det på en liten lapp på baksidan) och han var god vän med M:s mormor och morfar. Och ... när jag tittade i Wikipedia framgick det att Jakobs svärmor var inte någon annan än ... Fanny Brate. There you go.

I varje fall hoppas jag att jag en vacker dag ska ha råd att köpa en tavla av henne för hon var verkligen en skicklig konstnär. Nu var inte pengapungen den mest välfyllda för vi ska köpa en elbil och vill inte att det ska bli alltför dyra amorteringar på den.

lördag 7 oktober 2017

Släktens vildingar !

Jag var på kurs häromdagen och träffade en arkeolog som just skrivit en bok som hette Riksäpplet och som handlade om skepp som sjönk vid slag vid Ölands norra udde (om jag kommer ihåg rätt).

Och, bland de vildare släkthistorier som jag hittat var en Claes Uggla som var befälhavare på ett av dessa fartyg som sjönk och som slogs till dess han stöp. Han var i varje fall bror till en ana till mina barn.

För mitt inre öga ser jag Euron Greyjoy från Game of Thrones borda ett fartyg från en lång bom ... eller scener från någon av de piratfilmer som förgyllde min ungdom.

Jag ska återkomma med mer info när jag läst boken. Riksäpplet heter den och författaren är Niklas Eriksson och den har det facila priset 207 kr om man drabbas av lust för lite sjöslags-romantik (eller möjligen att befrias från sådan).

torsdag 31 augusti 2017

Märta Magdalena von Stefken

Det finns ju olika släktingar som man blir berörda av på olika sätt och vars öden är rätt tuffa ... många gånger. En av dem som drabbades var Märta Magdalena von Stefken. Jag har skrivit om henne förut men nu tänkte jag skriva om den bild som finns i Eskilsäters kyrka i sakristian (det är en jättebild som täcker en hel vägg och som väger minst 100 kg enligt kyrkvaktmästaren som släppte in oss. Figurerna på bilden är i närmast naturlig - nästan övernaturlig storlek).Hon gifte sig vid 16 års ålder år 1719 och maken dör när han är 46 år gammal 1741. Då är alltså Märta Magdalena cirka 37 år. Hon har då 12 barn. Hennes yngsta barn är tre år. Jag skulle tro att tavlan föreställer familjen i princip vid den tidpunkt maken dog. Hon har just då 7 överlevande barn och de döda är som små spökfigurer målade i bakgrunden på tavlan mellan de levande syskonen.

Om vi tror det är familjen 1741 på tavlan kan vi lista ut vilka de är. På vänster sida vid krucifixet står förstås hennes man, Carl Gustaf Roos. Bakom honom står äldste levande sonen, (jag tror de döda barnen är inritade i den ordning de borde ha varit i syskonskaran.)
Åt vänster (från oss sett) alltså:

Karl f 1720
Lennart f 1721 d 1724
Axel f 1722
Fredrik f 1723 d 1723
Herman f 1725 (den aktuella förfadern)

På Märta Magdalenas sida (till höger från oss) finns
Lennart f 1726 d 1727
George f 1728 d 1729
Leonard f 1729
Magnus f 1732
Anna Beata f 1734
Per f 1736 d 1737
Johan f 1738

Sonen Karl gifter sig 21 år gammal och dör 35 år gammal och efterlämnar 6 barn. Märta är 51 år då
Sonen Axel gifter sig 23 år gammal och dör 41 år gammal och efterlämnar 8 barn. Hans fru har dött tre år tidigare. Då är Märta 60.
Sonen Herman gifter sig 25 år gammal och får 7 barn - hustrun dör efter 10 år.
Sonen Leonard gifter sig 23 år gammal och får 8 barn.
Sonen Johan gifter sig 22 år gammal och får 10 barn.

Anna Beata hann vara gift två gånger och fick minst 5 barn.

I allt fick alltså Märta Magdalena minst 44 barnbarn och hon fick förmodligen ta hand om åtskilliga eftersom både pappor och mammor dött i många fall. Minst 20 av hennes barn och barnbarn och man dör före henne.